OPĆINA SIRAČ

sirac.hr

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija  fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Službenica za informiranje

Vlasta Bokulić
Općina Sirač, Stjepana Radića 120/I, Sirač
Tel.: +385 (0)43 675 250
Fax: +385 (0)43 675 259
E-mail službenika za informiranje: opcina@sirac.hr
Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:00 do 15:00 sati

Odluka o određivanju službenika za informiranje

 

Način ostvarivanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Sirač na sljedeće moguće načine:

  1. putem telefona na broj: +385 (0)43 675 250
  2. putem faksa na broj: +385 (0)43 675 259  
  3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: opcina@sirac.hr
  4. poštom na adresu: Općina Sirač, Stjepana Radića 120/I, 43 541 Sirač,
  5. osobno na adresu: Općina Sirač, Stjepana Radića 120/I, 43 541 Sirač, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

OBRAZAC 1 - Zahtjev za pristup informacijama
OBRAZAC 2 - Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
OBRAZAC 3 - Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 

Naknada stvarnih materijalnih troškova

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj 12/14, 15/14-ispravak)

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html

Izvješća

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Katalog informacija Općine Sirač

(Broj pregleda: 34807)